Brandförsvar slås ihop

Det finns planer på att slå samman Botkyrka brandförsvar med Södertörns brandförsvarsförbund.

Nu ansvarar Botkyrka brandförsvar för brandbekämpningen och räddningstjänsten i Botkyrka och Salem, medan de övriga sex Södertörnskommunerna ingår i Södertörns Brandförsvarsförbund.

En utredning visar att en sammanslagning av de två brandförsvaren på Södertörn skulle ge en rationaliseringsvinst på tre miljoner kronor om året.