Stadshus i Södertälje för kvarts miljard

Det nya stadshuset i Södertälje kommer att kosta minst 268 miljoner kronor. Kommunen köper före detta Folkets hus för 30 miljoner kronor men sen tillkommer kostnaden för om- och tillbyggnad av huset, vilket beräknas till drygt 230 miljoner, säger kommunalrådet Anders Lago för Radio Stockholm.