Södertälje ska lyssna på invånarna

Elever i årskurs åtta i Södertälje kommer att bjudas in till ett möte om vad dem tycker är bra och dåligt med Södertälje.

Det är för att förbättra dialogen med Södertäljeborna som kommunen satsar på att låta ungdomarna komma till tals.

– Vi har ett uppdrag från politikerna och ungdomarna är en särskilt viktig grupp eftersom det är det är deras framtid vi planerar för, säger Anna Knight som är översiktsplanerare på Södertälje kommun.