Stockholm

Staden vill fortsätta dumpa snömassor i vattnet

Inför kommande vinter måste Stockholms stad återigen söka dispens för att kunna tippa snö i Saltsjön och Riddarfjärden. Men rimliga alternativ saknas, anser Trafikkontoret.

Staden anser att möjligheten att dumpa snö i vattnet är nödvändigt för att klara av hålla gator och trottoarer framkomliga.

– Får vi inte köra till de närbelägna sjötippsplatserna så innebär det i praktiken att Stockholms stad inte kommer att fungera, säger Hans Söderström som är miljöexpert på Trafikkontoret.

Finns det några alternativ?

– Vi har inte hittat ett enda alternativ som är realistiskt, alternativet är att istället för fem minuters transporter till närmaste sjötipp så handlar det om en timmes trasport fram och tillbaks med lastbilar, det säger sig själv att det innebär en oerhörd miljöbelastning, säger Hans Söderström.

De mätningar som gjorts under lång tid visar enligt förvaltningen att snön idag innehåller några allvarligare föroreningar.

– Vi har alltså kunnat dokumentera en oerhört stor förbättring och det är bland annat därför vi menar att det är helt oacceptabelt att sätta igång med långa och omfattande transporter, säger Hans Söderström.

Snö som tippas i vatten betraktas som avfall och Naturvårdsverket ska under hösten avgöra frågan och då kommer mängden föroreningar att vara avgörande.

– Vi ska kunna se att det de ska dumpa i vattnet inte kommer medföra olägenheter så att det påverkar växter på botten eller fiskare eller fisket, säger Bo Karlerup vid Naturvårdsverkets miljörättsavdelningen.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se