Livstycket får fortsätta utbilda invandrare

Nedläggningshotade Livstycket i Tensta i nordvästra Stockholm får fortsatt stöd av Stockholms stad. Det betyder att verksamheten med handarbete och undervisning för främst invandrarkvinnor kan fortsätta.

I höstas beslutades att föreningen inte skulle få fortsätta att undervisa i Svenska för invandrare, SFI. Men nu får Livstycket 7,2 miljoner kronor från Stockholms stads kompetensfond, och verksamheten kan fortsätta i en annan form i minst ett år framåt.

- Jag tycker att det känns toppen, säger Birgitta Notlöf, verksamhetschef för Livstycket.

Livstycket ska nu arbeta med tre olika grupper: unga flickor mellan 18-25 år som ska uppmuntras att studera vidare, långtidsarbetslösa män och kvinnor över 25 år samt med flyktingar och invandrare som har utbildning i skrädderi och design.

Det blir alltså ingen renodlad språkutbildning, men språket kommer ändå att vara viktigt på Livstycket, säger Birgitta Notlöf.