Sundbyberg

Ny järnväg ett dilemma

Det är nu klart att Trafikverket vill bygga ut Mälarbanan längs den nuvarande järnvägen genom centrala Sundbyberg – alternativet över Kista är inte längre aktuellt. Sundbybergs kommun välkomnar besket, men kräver att järnvägen ska byggas ned i en tunnel.

Det är dock en avsevärd skillnad på prislappen om spåren ska grävas ned, Jim Johansson är projektledare för järnvägsutredeningen på Trafikverket.

– Merkostnaden för att dra spåren i tunnel är i storleksordningen tre miljarder kronor, säger han.

Om spåren dras i en tunnel kostar järnvägen genom Sundbyberg totalt sju miljarder kronor.

Dilemmat för kommunen är att järnvägen är betydelsefull, men samtidigt klyver spåren de centrala delarna , Jonas Nygren är socialdemokratiskt kommunalråd.

– Vi tycker så klart att de ska byggas ner eftersom järnvägen ger en barriäreffekt i Sundbyberg. Där våra två delar av centrum splittras av järnvägen.

Det är rätt stor skillnad på prislappen?

– Ja, det finns en kostnadsfråga i det hela. Men vi tror också att de effekter en nedgrävning skulle ge är många. Det blir nya förutsättningar för nybyggnation av bostäder och kontor. Eftersom marken frigörs, säger Jonas Nygren (S).

Att det finns fyra spår genom Sundbyberg är också en förutsättning för att få full kapacitet i Citybanan som nu byggs under Stockholm.

Även om det går att sälja mark ovanpå järnvägen i Sundbyberg så fattas flera miljarder till bygget och hur en tunnel ska finansieras blir en förhandling mellan Trafikverk, regering och kommun.

– Det är klart att alla har begränsade resurser och det kommer att bli en utmanande fråga, säger Jonas Nygren (S).

Har ni haft några kontakter med regeringen för att stämma av möjligheten att få mer statliga pengar?

– Vi har haft många kontakter på många olika nivåer.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se