STOCKHOLM

Dålig samordning vid Midnattsloppet

Det fanns brister i samordningen av sjukvården under Midnattsloppet på Södemalm i Stockholm i somras. Det visar landstingets egen utredning som startades efter att två män dog under loppet.

Värmen och luftfuktigheten gjorde att många löpare fick problem.

– Den faktor som väl var viktigast och mest avgörande i det här fallet var det extrema vädret. Många påverkas av vädret i form av vätskebrist och insjuknade eller kollapsade under mycket kort tid, och det innebar att situationen som var kontrollerad och bra fram till klockan 23 på natten, plötsligt blev nästan okontrollerad under loppet av en kvart och detta belastade inte minst Södersjukhuset väldigt hårt, säger Peter Rönnerfalk.

Peter Rönnerfalk säger att om samarbetet hade varit bättre, hade sjukvården varit mer förberedd på de problem som uppstod under motionsloppet. Då hade sjukvården kunnat få mer hjälp av polis och räddningstjänst.

– Så att vi bland annat helt hade kunnat säkra fria vägar för utryckningsfordon, vilket stundtals under en stund av midnattsloppet var väldigt svårt. Det var svårframkomligt, till och med på Hornsgatan, säger Rönnerfalk.

En av de män som dog efter Midnattsloppet kördes till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, istället för till Södersjukhuset.

En ambulanstransport med hög prioritet ska alltid köra till närmsta sjukhus, men på Södersjukhuset hade personalen extremt mycket att göra. Och därför blev ambulansen omdirigerad till Karolinska. Omvägen tog fem minuter men påverkade inte mannens möjligheter att överleva, säger Peter Rönnerfalk.

– Efter att ha tagit in uppgifter från inblandade och från journalhandlingar så är bedömningen nog att det här hade ganska liten betydelse för utgången av det här fallet.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se