Avknoppning stred mot kommunallagen

Beslutet att knoppa av Vantörs hemtjänst i södra Stockholm måste upphävas. Det slår regeringsrätten fast i en dom.

Rätten har prövat ärendet där två chefer inom Vantörs hemtjänst fick betala knappt 70 000 kronor för möbler och datorer trots att de också fick med sig kundstocken på 300 pensionärer och nästan all personal, skriver Dagens Nyheter

Redan efter nio månader redovisade företaget en vinst på fyra miljoner kronor efter skatt.

Regeringsrätten slår fast att vantörs hemtjänst köpt verksamheten till ett pris under marknadsvärdet.

Sedan 2006 har den majoriteten i Stockholms stad avknoppat många olika verksamheter, tillsammans värda hundratals miljoner kronor.