Förbud mot tömning av avfallsvatten i Östersjön

Det ska bli förbjudet för kryssningsfartyg att dumpa avfallsvatten i Östersjön. Det beslutade FN:s sjöfartsorganisation IMO igår.

Från och med 2013 blir det förbjudet för nybyggda kryssningsfartyg att tömma ut avfallsvatten i Östersjön.

Först 2018 omfattas samtliga passagerarfartyg av förbudet. Ett villkor för nyordningen är att de berörda länderna bygger tillräckligt med mottagningsstationer.