Storstadselever klarar skolan bra

Gymnasieeleverna i storstadslänen klarar skolan bäst, enligt statistik som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar i dag, även om vissa små kommuner drar upp resultatet.

SKL har sammanställt faktorer som betygssnitt och i vilken grad ungdomarna får jobb eller kommer in på högskola efter gymnasiet. Bland annat återfinns Danderyds elever på flera av tio i topp-listorna.