Strålande tider för skrotbranschen

De rekordhöga priserna på metallråvara märks inte bara inom stål- och gruvindustrin utan också i skrotbranschen där det är lättare att hitta leverantörer än för ett år sedan.

– De höga priserna märks ju på att inflödet blir större för oss och vi ser att folk är benägna att plocka fram saker som har legat en längre tid. Så höga priser som det är nu drar ju skrotet ur marknaden snarare än att vi måste jaga fram det, säger Stefan Boman som är chef för Stena Metalls återvinningsanläggning i Järfälla.

Stena Metall är störst av ungefär 400 företag på den svenska skrotmarknaden, och levererar ensamt mer än hälften av den skrotråvara som förbrukas i den svenska stålindustrin.

Hösten 2008 rasade priserna i skrotbranschen med 80 procent. Stena Metall gick med förlust för första gången på 30 år. Men nu har det alltså vänt. Och bolagets vice vd Ulf Arnesson tror på fortsatt höga priser:

– Tittar man i ett längre perspektiv framöver med tanke på vad som händer i världen och i Asien i synnerhet så förväntar vi väl oss i och för sig att efterfrågan på råvaror kommer att vara stor och att det i sin tur kommer att hålla priserna uppe på den nivå vi är nu.

Flera av de stora stålbolagen som är verksamma i Sverige baserar sin tillverkning på enbart skrotråvara. Det gäller till exempel Sandvik, Uddeholm och Ovako. Ändå har Sverige skrotöverskott. Ungefär en fjärdedel av det svenska skrotet går på export. I Stenas fall till övriga Europa och till Turkiet, men också till Kina.

Kina är just nu den marknad som driver upp priserna till rekordnivåer, inte bara på järnmalm och skrot, utan även på andra metaller som koppar och aluminium.

Skrotbanschen har rykte om sig sedan gammalt att vara en fifflarbransch. Och Stefan Boman på återvinningsstationen i Järfälla bekräftar att de höga priserna just nu också lockar oseriösa:

– Som branschledare har vi ju väldigt höga krav på oss själva och från myndigheterna på att hålla koll på varifrån materialet kommer. Det finns ju mindre bolag som inte alls är lika nogräknade och som jobbar mer med kontantutbetalning, det är öppet sent och man ställer inte kraven på spårbarhet som vi gör, utan man jobbar mer i gråzonen eller den svarta zonen. Och det är ju ett problem när inte hela branschen är seriös.