Länet

Hjärtpatienter får nya infarkter

Att sänka sitt kolesterol och blodtryck samt att motionera regelbundet är tre viktiga faktorer för den som har drabbats av hjärtinfarkt för att undvika en ny infarkt. Men alla patienter får inte den hjälp de behöver, framgår av en rapport från Hjärt-Lungfonden.

Hjärtsjukvården i Sverige blir allt bättre. Hela 61 av 70 sjukhus har förbättrat sin akuta hjärtsjukvård under de senaste två åren. Men när det gäller eftervården återstår mycket att göra, enligt rapporten från Hjärt- Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 5 900 personer i Stockholms län av hjärtinfarkt och var tionde får en ny infarkt inom ett år.

Socialstyrelsen har tagit fram tre enkla mål för att minska riskerna för en ny infarkt; det är att motionera och att ta mediciner som sänker blodtrycket och sänker nivåerna av det "onda" LDL-kolesterolet.

Men i Stockholms län är det få hjärtinfarktpatienter som lyckas med det. Ett år efter infarkten har nästan fyra av tio inte sänkt kolesterolet tillräckligt, drygt tre av tio har för högt blodtryck och sex av tio motionerar inte regelbundet.

En annan viktig faktor är rökning. Bara drygt varannan av de rökare som drabbats av hjärtinfarkt är rökfria ett år efter infarkten. På Karolinska univerisitetssjukhuset i Solna är det bara drygt var tredje rökfri efter ett år.

Hjärt-lungfonden anser att det är allvarligt att så få patienter når målvärdena och att vården måste bli bättre på att sätta in förebyggande insatser.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se