Östersjön

Mindre sillar när födan tryter

Kampen om födan tycks vara den avgörande orsaken till att en normal sill eller strömming i Östersjön i dag väger bara hälften så mycket som för 30 år sedan – 40 gram mot tidigare 80 – visar forskning från Fiskeriverket.

För att klara sillen i Östersjön måste beståndet av konkurrenten skarpsill hållas nere. De senaste 17 åren har beståndet dock legat över brytpunkten 180 miljarder, till del för att skarpsillens naturliga fiende torsken minskat.