STOCKHOLM

Per Bolund nytt oppositionsboragarråd (MP)

Maktkampen om Miljöpartiets post som oppositionsborgarråd vanns igår kväll av Per Bolund. Valet stod mellan honom och nuvarande gruppledaren Emilia Hagberg. Men det blev en klar seger för Per Bolund på partiets medlemsmöte.

– Där kan vi finna Per Bolund vald med 136 röster.

Runt 200 av Miljöpartimedlemmar i blandade åldrar hade samlats i skolaulan på Vasa real i centrala Stockholm igår kväll - för att välja ett oppositionsborgarråd och två gruppledare, en kvinna och en man.

De två starkaste oppositionsrådskandidaterna var riksdagsmannen Per Bolund och gruppledaren i Stockholm Emilia Hagberg. Och bland medlemmarna på mötet diskuterades kandidaterna flitigt under omrästningen.

Resultatet blev att Per Bolund fick drygt 71 procent av rösterna och Emilia Hagberg drygt 26 procent.

Vad kan vi då förvanta oss av Per Bolund nu när han ska arbeta som Stockhompolitiker?

– Jag har ju engagerat mig väldigt mycket i miljö- och klimatfrågor och också jobbat med företagarfrågor och energifrågor på riksplanet. Och alla de frågorna är ju sådana frågor som man kan driva även lokalt så det kommer jag ju vilja fortsätta göra också, säger Per Bolund.

Emilia Hagberg blev inte oppositionsborgarråd, men valdes däremot till den ena gruppledarposten. Däremot vann inte valberedningens manliga förslag, Per Olsson. Utan den andra gruppledarplatsen kneps av mannen som varit gruppledare den senaste mandatperioden, Stefan Nilsson.

Trots att Per Bolund och Emilia Hagberg nu varit konkurenter om samma plats inom partiet, så tror Emilia Hagberg inte att det blir några problem med samarbetet dem emellan.

– Jag tror att det kommer fungera alldeles utmärkt. Sedan när vi har en fullständig konstellation i Stdashuset så får vi ju sätta oss ner och göra vår ansvarsfördelning. Men jag ser inga som helst problem med att jobba tillsammans med Per Bolund framöver, säger Emilia Hagberg.

Johanna Sjöqvist

johanna.sjoqvist@sr.se