Spannmålsanläggning läggs ner

Lantmännen Lantbruk organiserar om sin verksamhet för att bli effektivare med färre anställda som följd.

Bland annat läggs spannmålsanläggningarna i Stockholm, Tierp och Malmö ner. Dessutom kommer viss verksamhet runt om i landet att drivas som säsongsanläggningar.

Totalt beräknas runt 40 tjänster beröras av förändringen, enligt ett pressmeddelande.