Stockholm stad går vidare med planerna på 30-gräns i stockholmstrafiken.

I hela Stockholm city kan det bli 30-skyltar och på flera ställen även gupp, avsmalningar och andra fartbegränsande åtgärder för att få ner de högsta farterna, skriver Svenska Dagbladet.

I morgon ska gatu- och fastighetsnämden ta beslut i ärendet. Om förslaget går igenom kommer 3.500 30-skyltar att sättas upp i staden och nyordningen ska i så fall gälla från den 16 augusti. Genomfartslederna är undantagna.

Radio Stockholm kunde under söndagen berätta om Sollentuna kommun som också planerar att utöka 30-zonerna i kombination med olika fysiska farthinder.