Tid och pengar saknas för bidrag till lokala vägbyggen i länet

I takt med att allt fler personer flyttar ut och bosätter sig permanent i gamla sommarstugeområden måste många enskilda vägar byggas om för att klara den ökade trafiken.

Men de vägföreningar i Stockholm län som ansöker om större bidrag hos vägverket för att bygga om sina vägar kan få vänta mer än 15 år på pengar.

- Behovet i ansökningarna ligger på 38 miljoner kronor och under de närmaste fem åren har vi 7,5 miljoner kronor att dela ut. Det är frustrerande, det är inget roligt att vara handläggare då, säger Sune Öberg på vägverket Region Stockholm, till Radio stockholm.