Psoriasisförening i Norrtälje utan lokal

Landstinget vill minska psoriasisföreningens anslag med tio procent.
300 norrtäljebor per år får idag vård av föreningen.
Om vården i Norrtälje läggs ner kommer de i stället att få åka till Sundbyberg eller Kungsholmen för att få vård.
Förhandlingar pågår och den 26 maj ska parterna träffas för att försöka komm fram till en lösning.