Privata vårdplatser köps in för att klara sjukvården i sommar

För att klara sommarvården i år så måste Stockholms läns landsting köpa ett stort antal vårdplatser  från privata vårdbolag- främsta orsaken är att det nu efter landstingets besparingar finns färre vårdplatser inom den offentliga vården.

Det gäller främst sjukvård av äldre och enligt landstingets chefsläkare Hans Samnegård kommer det ändå troligen bli överbeläggningar för att klara sommaren eftersom de inköpta platserna sannolikt inte kommer täcka behovet.

Förlossningsvården som för tre-fyra år sedan hade stora problem har dock idag en bättre situation både personal- och kapacitetsmässigt, säger Hans Samnegård till Radio Stockholm.