Konjunkturuppgång i Stockholm - men jobben dröjer

Konjunkturen har vänt i Stockholmsregionen och den ekonomiska krisen tycks vara över för den här gången.
Det anser Stockholms Handelskammare som idag presenterar sin konjukturbarometer för årets tre första månader. Snabbast växer IT-företagen.

Den vändning som kom under 2003 har accelererat under det första kvartalet i år. IT-sektorn har haft den tydligaste uppgången och där eftersöks nu kompetent personal. Tillverkningsindustrin och konsultbranschen går också framåt, och även om byggbranschen i länet har det fortsatt tungt så finns tecken på en vändning.

Det ser alltså åter ljust ut för Stockholm. Huvudstadsregionen har efter svåra år kommit i kapp övriga landet och nu finns förutsättningarna att fungera som tillväxtmotor i Sverige. Det anser Stockholms Handelskammare som idag presenterade resultatet den senaste konjunkturbarometern för Stockholmsregionen.

Siffrorna i barometern kommer från Konjunkturinstitutet. Det som undersöks är företagens situation, hur de bedömer sin försäljning och kundernas efterfrågan men också vilka förväntningar de har när det gäller att anställa eller avskeda personal. Under årets första kvartal var de företag som ser ljust på framtiden fler än som är pessimistiska. Det har inte hänt på tre år.

Men vändningen i konjunkturen ser inte ut att dra med sig arbetsmarknaden. Handelskammaren varnar för att Stockholm kan få en tillväxt utan nya arbetstillfällen.