Stockholm

Cornelismuseet försvinner

Nu läggs Cornelismuseet i Gamla stan ned. Anledningen är ett ekonomiskt underskott.

Museet drivs av det ideella Cornelissällskapet och har 20 000 besökare om året, skriver Dagens nyheter.

Museet hade velat ha ett årligt bidrag, men har bara fått det under två år.

Cornelissällskapet ska nu istället öppna ett Visans hus som kommer att vara gemensamt för Bellman, Taube och Cornelis.