Vrak hot mot havsmiljön

1:21 min

Läckage från förlista fartyg kan utgöra ett allvarligt hot mot havsmiljön.
En kartläggning som Sjöfartsverket gjort visar att det bara längs den svenska kusten finns ett trettiotal vrak som riskerar att börja läcka.

Sjöfartsverket har samlat in information om vrak som har förlist efter 1900-talet. Informationen kommer från befintliga internationella och nationella databaser.

Privatpersoner och dykorganisationer har också bidragit med information. 350 av vraken som finns på svenskt vatten kan vara potentiellt miljöfarliga. Minst 29 av vraken utgör reellt hot, det kan finnas tusentals liter drivmedel som olja eller diesel kvar i varje vrak. Ämnen som är förödande för den på många håll redan ansträngda havsbotten och för fiskelivet. 

Bengt- Åke Larsson, vid sjöfartsverket, är projektledare för inventeringen:

- Målet är att öka kunskapen om det här, och försöka ta ett beslut om man ska sanera dom här vraken.

Utöver fartyg som innehåller drivmedel som olja o diesel finns 12 förlista gödningsfartyg, med gödning ombord.

- Just gödnigsfartygen vet vi inte hur farliga dom är men alla vet ju att Östersjön är övergödd, säger Bengt- Åke Larsson.