Socialstyrelsen tar hand om patientklagomål

Den första januari tar Socialstyrelsen över patientklagomålen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Socialstyrelsen kommer då också att få ta över alla de ärenden som inte är avslutade.

Och det kommer att bli tufft, säger Helene Dahl Fransson, projektledare på Socialstyrelsen.

- Det är klart att det blir svårt när man får en stor hop av ärenden, men vi har tagit in extra personal för att klara detta, säger Helene Dahl Fransson.

Från årsskiftet får den som vill klaga på vården vända sig till Socialstyrelsen istället för till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, för då tar Socialstyrelsen över de utredningarna.

I dag ligger det drygt 2 600 ärenden på HSAN:s bord som är halvutredda eller som ingen hunnit titta på och de ärenden ska nu alltså lämnas över till Socialstyrelsen.

Det här innebär att den redan i dag långa handläggningstiden blir ännu längre, åtminstone till en början.

- Självklart innebär det en förlängning av handläggningstiden, säger Helene Dahl Fransson.

I de fall som är halvutredda vid årsskiftet kommer Socialstyrelsen att fortsätta där HSAN slutade men det kan också bli så att fall utreds på nytt eller att man tar in kompletterande uppgifter. Helene Dahl Fransson inser att det finns en risk med att byta handläggare mitt under pågående utredning:

- Man kan ju inte bortse från risken men vi ska försöka minimera den risken, säger Helene Dahl Fransson.