Myter om psykisk ohälsa

1:45 min

Var fjärde svensk drabbas någon gång av psykisk ohälsa, och särskilt under jul- och nyårshelgerna är det många som har det jobbigt psykiskt. Kampanjen Hjärnkoll har som mål att prata mera öppet om psykiska problem.

Åsa Olsson som är en av kampanjens två hundra ambassadörer i landet berättar mer.

– Vi vill visa på att det inte är något konstigt med att lida av psykisk ohälsa. Det är inget skamligt, utan vi är som alla andra, säger Åsa Olsson.

Kampanjen Hjärnkoll drivs gemensamt av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för Psykisk hälsa, NSPH. Satsningen fortsätter under hela nästa år.

Åsa Olsson är en av tvåhundra av Hjärnkolls ambassadörer i landet. Hennes uppgift är att sprida kunskap om psykisk sjukdom, och ta kål på myterna om psykisk ohälsa:

– Till exempel att bara svaga och slappa människor blir deprimerade är en myt, för depression har inget med karaktär eller viljestyrka att göra, menar Åsa och fortsätter:

– Sen finns det en myt att psykiskt sjuka inte vill eller kan jobba. Men sanningen är att de psykiskt sjuka som kan och vill arbeta, ofta inte är välkomna på arbetsmarknaden. Det beror på fördomar, menar Åsa Olsson. Arbetsmarknaden kanske inte heller är bra för alla med psykisk sjukdom, eftersom den inte är tillräckligt flexibel för den som inte mår bra varje dag, fortsätter hon.

Åsa har själv erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning. Hon är idag 33 år, och fick för fem år sedan diagnosen Aspbergers syndrom.

– Mitt liv blev väl inte som jag tänkte, men jag tycker att jag har ett bra liv. Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara på något annat sätt, utan idag är det bra. Jag tycker inte att det är konstigt med psykisk sjukdom, och då vill jag visa andra att det inte behöver vara så konstigt, avslutar Åsa Olsson.

Agneta Nilsson, SR Jämtland
agneta.nilsson@sr.se