Stockholm

Fastighetsägare varnas för snöras

1:27 min

Fastighetsägare i Stockholm ska få bättre koll på riskerna för att snö och is rasar från husaken. SMHI har nämligen utvecklat en ny tjänst på nätet där fastighetsägarna kan varnas om det finns rasrisk.

Inledningen på vintern har slagit rekord. Så här lång ihållande kyla har det inte varit sedan 1875, och snön ligger kvar över gator och tak. För att undvika snöras från hustaken i vinter har SMHI utvecklat en ny webbtjänst som Fastighetsägarna Stockholm erbjuder sina medlemmar.

– Man kan tänka sig ungefär en lavinvarning i fjällen, det är ungefär samma tanke. Med SMHI:s prognosinformation så matar man in en del specifika uppgifter på en hemsida och får då en riskbedömning på olika typer av hus i Stockholmsområdet. Vi testkörde den under hela förra vintern och det var en bra vinter med tanke på att det var mycket snö och vi känner oss trygga med att den fungerar, säger Per Forsling som är energispecialist på Fastighetsägarna Stockholm.

Ett annat relativt nytt varningssystem är det så kallade Isidor-systemet som ska styra fotgängarna så de inte får snö och istappar i huvudet.

– Det är nämligen så att om snön råkar falla från taken så kommer den snön att falla ganska långt ut från själva huskroppen och de vill vi inte att gångtrafikanterna går längst ut på trottoaren utan de bör hålla sig ganska nära husväggen, förutom vid stuprören för där bildas det ofta istappar, säger Per Forsling.

För de som utför snöskottningen i stan är arbetsbördan ännu inte i nivå med förra vinterns situation, men det kan bli en svettig säsong för plåtslagerier och andra skottare.

Thomas Dahlberg är vd på Plåtslageriernas riksförbund.

– Läget är under kontroll, kan man säga. Det är inte kaos. Det som sker nu är väl att många fastigheter läcker värme och det bildas istappar, men inte mer än att man har full kontroll. Så det är ingen panik som har uppstått, säger Thomas Dahlberg.

– Vintern började ju med stor kraft redan i november. Det kom ganska mycket snö och var kallt under en lång period. Kylan om den är konstant är faktiskt inget större problem. Då är snön lätt och blåser ofta av taken utan att skapa några bekymmer, säger Per Forsling.