BOTKYRKA

Läkare på vårdcentral får erinran

En kvinna i Norsborg som anser att en läkare på en vårdcentral i Botkyrka inte tog hennes symtom på allvar, får stöd av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Kvinnan hade blod i urinen, vilket senare visades sig vara ett symtom på cancer i urinblåsan.

Nämnden slår fast att hennes upprepade episoder av blod i urinen borde ha utretts mycket tidigare än vad som blev fallet.

Läkaren får en erinran.