Stockholm

Förbud mot huvudduk kritiseras av DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) hotar att dra Stockholms stad inför rätta. En kvinna som gick på en restaurangskola som drivs av Stockholms stad hade nekats bära huvudduk under lektionerna i ämnet servering och därför anmält skolan för diskriminering. Do anser att staden brutit mot lagen och driver nu alltså saken vidare.