Stockholm

Allmännyttan såldes för billigt

1:29 min

Priset vid ombildningar av Stockholms stad kommunala lägenheter har skett till ett underpris på sammanlagt drygt tre miljarder kronor. Det visar en stor heltäckande jämförelse mellan privata och kommunala ombildningar.

Undersökningen är gjord av uppsalastudenterna Gabrielle Larsson och Ingel Petré.

– Vi har kommit fram till att allmännyttan i Stockholm har realiserat ut fastigheter i den kommunala allmännyttan till ett värde som uppgår till lite drygt tre miljarder kronor, säger Ingel Petré.

Studenterna har jämfört privata fastighetsbolags priser och allmännyttans vid försäljningar under perioderna 1998-2002 och 2006-2010. Det är den första stora undersökningen av de närmare 2 000 hyreshus som såldes under de åren. Och resultatet visar att staden tar mindre betalt än de privata aktörerna.

– Det är ju en uppenbar skillnad och det är jättekonstigt att ingen har hittat det här förut. Skillnaden kan bero på olika saker. Det kan antingen bero på att man vill bli av med bruksvärdessystemet och allmännyttan inne i Stockholm, eller så kan det bero på att man bara har varit dåliga på att värdera fastigheter, säger Ingel Petré.

Joakim Larsson (M), borgarråd i Stockholm, ansvarar för stadens försäljningar av hyresrätter till bostadsrättsföreningar. Han har läst uppsatsen.

– Alltså Stockholms stad säljer till det pris som de oberoende värderarna kommer fram till när de värderar fastigheter. Och de använder samma metoder som man gör på den privata marknaden när man ska sälja till just bostadsrättsföreningar när man ombildar. Det här gör vi just för att säkerställa att vi får rätt pris, säger Joakim Larsson (M).

Hugo Lavett
hugo.lavett@sr.se