Allt fler unga har inte egen lägenhet

Bostadssituationen i Stockholm är svår för den som vill ha en lägenhet. Mindre än hälften av 20 till 27 åringar har en egen bostad och andelen junker för varje år, skriver Dagens Nyheter.

Siffrorna kommer från Hyresgästföreningen som vartannat år undersöker hur unga vuxna bor och vid den senaste undersökningen visade sig att färre än häften av dom unga hade en egen bostad.