Park värdefull för Årstafältet

När det nya bostadsområdet vid Årstafältet nu planeras så föreslås parken bli bland det första som anläggs. Parken anses så värdefull för kommande bostäder att den bör vara färdig i ett tidigt skede för att öka möjligheten till rekreation för de boende.

Parken om ca 30 hektar kommer att anlägga centralt på Årstafältet och får ny bebyggelse på norra och västra sidan.