Södertälje

Missnöjd personal på Hall

Fackförbundet SEKO är missnöjt med arbetssituationen på Hallanstalten utanför Södertälje. Ökad stress och oro för ökat hot om våld varnar facket, kan äventyra säkerheten på anstalten.

Facket har fått flera samtal från medlemmar som anser att bemanningen på avdelningarna är för låg, ibland till och med under minibemanning.

Dessutom skulle personal dagligen arbeta upp till en halvtimma utöver betald arbetstid, då uppgifter som att hämta nycklar till exempel, inte räknas in i arbetstiden.