Värmdö

Doctus utbildningar tas över av kommunen

Värmdö kommun kommer att ta över de utbildningar som idag ges av Doctus gymnasium. Doctus har begärts i konkurs efter stora ekonomiska problem under den senaste tiden.

Doctus gymnasium ger idag flera räddningsutbildningar, naturvetenskapliga programmet med inriktning på räddningstjänst och marinkunskap, samt omvårdnadsprogrammet med inriktning på räddningstjänst och ambulanspersonal.

Skolan kommer under resten av läsåret att drivas vidare av konkursförvaltaren i samråd med kommunen, enligt ett pressmeddelande från Värmdö kommun.

Till hösten är det meningen att kommunen ska kunna erbjuda de elever som kommit in på Doctus gymnasium plats i det kommunala gymnasiet, som därmed driver skolans utbildningsverksamhet vidare. Det formella beslutet tas av utbildningsstyrelsen i Värmdö på torsdag.

Doctus gymnasium har för närvarande drygt 180 elever.