Prickning av skarvägg stoppas

Länsstyrelsen drar tillbaks tillståndet att pricka skarvägg i Stockholms skärgård. Orsaken är att fågelfostren i äggen är för lång utvecklade och därför dras tillståndet tillbaks av etiska skäl.

Camilla Frisch, länsassessor säger att länsstyrelsen fått rapporter om att vissa fågelfoster i princip varit färdigutvecklade när äggen prickats.

Enligt TT har Stockholms ornitologiska förening anmält föreningarna bakom äggprickningen, Stockholms läns fiskarförbund och Jägareförbundet i Stockholm, för djurplågeri.

Det var för knappt två veckor sedan som länsstyrelsen gav tillstånd för prickningen och inför kommande år överväger länsstyrelsen att godkänna eventuella prickningar tidigare.