Fler fall hos SOS granskas

Socialstyrelsen har inlett en granskning av hur SOS alarm prioriterat att skicka ambulanser. Det handlar om sex olika tillfällen där skadade fått vänta så länge på ambulans att de antingen skadats eller riskerat att ta skada eller rent av avlidit till följd av väntan.

En av dem var en rekryt vid Livgardet i Stockholm som i november i fjol blev akut sjuk i lunginflammation i fält och när situationen blev akut, nekades ambulans för transport till sjukhus. 

Det uppmärksammade fall i januari då en 23-åring från Stockholm avled när ambulans inte kom, finns inte med i granskningen.

Det här rapporterar Svenska dagbladet.