Stockholm

Bullret i Stockholm ska utredas

0:33 min

Bullrets påverkan på människor i Stockholm ska undersökas. Det har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat. De har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur oljud påverkar stockholmarnas hälsa. 

Undersökningen ska också omfatta vad polis och kommun gjort för att förhindra buller.

Enligt stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) finns till exempel på vissa stråk i staden problem med att motorcyklister åker utan ljuddämpare på sina motorcyklar.