Stockholm

Katarinahissen går inte att reparera

Katarinahissen vid Slussen i Stockholm har gjort sin sista färd - åtminstone i sin nuvarande utformning. Det uppger ägarna och förvaltarna Folksam Fastigheter.

Hissen är helt enkelt utsliten och det går inte att få den driftsäker.

Däremot pågår en utredning som ska se över om det går att installera en ny hiss, men det kommer i så fall att dröja minst fem år innan den kan tas i drift.

Den nuvarande Katarinahissen byggdes 1935. Den har stått stilla sedan i vintras på grund av ett fel.

Det är Folksam Fastigheter som äger Katarinahuset och den tillhörande Katarinahissen.