SOS Alarms bedömningar granskas

1:45 min

Socialstyrelsen granskar nu flera händelser där patienter råkat illa ut när de ringt efter ambulans. Det handlar om hur SOS alarm prioriterar vid utryckningar. Ett av fallen handlar om hur det gick till när en av Livgardets soldater i Kungsängen blev svårt sjuk under en övning i Skövde.

Soldaten hade lunginflammation och vårdades på garnisonen men när han blev sämre kontaktades SOS Alarm för att få en ambulans, berättar Toini Eiderfors, en av sjuksköterskorna som var med.

– Du kommer att få en ambulans men det kommer att dröja. Och just den biten, dröja, finns inte för mig, utan vi är tre sjuksköterskor på plats som anser att han måste in på en gång Och jag säger då att då tar vi ansvar och skickar in honom själva. Ja då får ni ta det på erat ansvar, fick Toini Eiderfors, till svar.

Istället för att få hjälp med ambulans började SOS Alarm att argumentera och ha synpunkter på adressen. Toini Eiderfors och hennes kollegor insåg snabbt att för att soldaten skulle klara sig måste de själva köra in honom till akuten. Där möttes de av personal som genast inledde intensivvård.

– De var upprörda för att han var ju svårt sjuk och behövde andningshjälp och blev inlgad på intensiven, säger Toini Eiderfors.

Vad känner du så här efteråt?

– Det är just bemötandet. Att man ska kunna lösa problem när man ringer till 112. Nu var ju vi legitimerad personal men man kan ju tänka sig men man kan ju tänka sig då hur det är när en privatperson ringer och inte får det bemötandet heller. Man måste vara ganska hjälplös, säger Toini Eiderfors.

Maria Carlund är inspektör vid Socialstyrelsen region sydväst som ska granska SOS Alarm.

– Vi förväntar oss att få ett svar från SOS Alarm på hur de ser på den sammantagna problematiken. Hur de tänker göra för att säkra kvalitén i dom bedömningar som görs, säger Maria Carlund.

Tycker du det är ett växande problem att dom inte får ambulans trots att de behöver det?

– Det är ett problem att folk inte får ambulans när de behöver det om det är växande elller inte kan vi inte dra dom slutsatserna utifrån de anmälningar som vi fått in, säger Maria Carlund, inspektör vid Socialstyrelsen region sydväst.