Södertälje

Nytt förslag till sjukhusupprustning

1:21 min

Ett nytt Södertälje sjukhus kan stå klart om fem år – åtminstone är det förhoppningen från sjukhusledningen. Sjukhuset har tagit fram ett nytt, bantat förslag för ombyggnad. Mikael Runsiö, vd för Södertälje sjukhus, har fått klartecken att gå vidare med planerna.

- Vi har precis fått besked att vi får gå vidare med vårt programarbete för nytt sjukhus i Södertälje. Det känns jätteskönt, det är härligt att vi har fått det här klartecknet.

Bakgrunden är att Södertälje sjukhus behöver nya lokaler. Delar av sjukhuset är över hundra år gammalt.

På avdelning åtta, där många av patienterna är gamla och har drabbats av stroke, läcker det regnvatten från taket in i duschrummen och toaletterna. Och personal klagar.

- Det luktar mögel i duschrummen, det gör det. Det känns inte fräscht heller om du tänker dig själv om du är sjuk och kommer in på ett ställe där det är slitet, det ser faktiskt smutsigt ut fast det är rent, men det ser smutsigt ut och det är inte så roligt, säger Lena Englund, sjuksköterska på avdelningen.

Renoveringarna på avdelningen kommer att ta åtta veckor.

Vad gäller det nya förslaget till ett nytt sjukhus kommer närsjukvården och akutsjukvården att ligga i två separata byggnader. Närsjukvården stannar kvar i nuvarande, enligt landstinget väl fungerande lokaler medan akutsjukhuset får en tillbyggnad.

I det förra förslaget var det tänkt med två tillbyggnader. Om allt går vägen får Södertälje ett nytt sjukhus 2016. Verkställande direktör Mikael Runsiö är optimistisk.

- Jag tycker att förutsättningarna ser oerhört bra ut. Jag känner stor tillförsikt.

Du är optimistik över att det här kommer att gå igenom?

-Absolut!

Baris Kayhan
baris.kayhan@sr.se