Norrtälje

Företag måste minska utsläpp

Kemiföretaget Termisol i Görla i Norrtälje står för de största utsläppen av pentan i länet och måste nu minska sina utsläpp med drygt en femtedel. Det har mark- och miljödomstolen beslutat efter att företaget överklagat en begäran från länsstyrelsen att begränsa sina utsläpp. Det här rapportear Norrtälje tidning.

Termisol tillverkar cellplast och i processen släpps pentan ut. Pentan gör att marknära ozon bildas som har direkt påverkan på människors hälsa. Det var Länsstyrelsens skäl till att från början söka begränsa företagets utsläpp.

Företaget ifrågasätter att begränsningen bara gäller i Stockholms län och inte inkluderar företagets konkurrenter i andra län.