Prov ska avidentifieras i Stockholm

Skolinspektionens granskning av rättningen av nationella prov ger förändringar i Stockholm. Nu ska man pröva med att avidentifiera proven. En av de åtgärder som föreslagits från Skolinspektionen för att säkerställa att proven blir mer korrekt rättade. I ett pressmedelande skriver skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) att riktlinjerna kring lärare som rättar nu skärps ytterligare och att de nationella proven aldrig ska rättas av elevens lärare oavsett årskurs.