Stockholm

Bättre brandskydd för dyrt

1:11 min

Det skulle bli orimligt dyrt att installera automatiska rökluckor i alla flerbostadshus i Sverige, det har har Boverket kommit fram till i en utredning efter Rinkebybranden 2009 då sju personer omkom.

Boverket fick i uppdrag efter branden i Rinkeby att utreda vad man tekniskt kan göra för att inte brand- och brandgaser ska spridas till trapphuset.

I Rinkebybranden dog en kvinna och sex barn av rökgaser i ett trapphus. I huset fanns en röklucka men ingen vajer till den, vilket gjorde att det tog lång tid innan rökgaserna kunde ventileras bort.

Men efter att ha titta på olika lösningar som automatiska rökluckor, dörrstängare, sprinklers å annat anser Boverket att det skulle kosta för mycket att installera det i alla flerbostadshus.

Åtgärderna skulle kosta mellan 3 och 40 miljarder kronor beroende på vad man väljer att göra, och eftersom det i genomsnitt dör en person per år av brandrök i trapphus, skulle kostnaden vara allför för hög ur ett samhällsekonomsikt perspektiv, enligt Boverket.

Boverket betonar i stället vikten av att fastighetsägarna ser till att befintliga rökluckor och annat fungerar och att kommunerna är uppmärksam på det när de inspekterar brandskyddet. Det är också viktigt med information till boenden hur man gör vid en brand.