Forskare föreslår akuta åtgärder

Under tre dagar har nobelpristagare och forskare pratat hållbar utveckling i Stockholm. Höjda kolpriser, bidrag till fler hållbara jordbruk och utveckla nya välfärdsindikatorer som tar hänsyn till naturkapital är akuta för den hållbara utvecklingen, skriver TT. Idag överlämnades förslagen i "The Stockholm Memorandum" till FN:s högnivåpanel som ett steg inför FN-mötet i Rio de Janeiro 2012.