Förbifart kan öka dödlighet

Förbifart Stockholm kommer leda till mellan 20 och 30 dödsfall varje år. Det visar nya beräkningar från Trafikverket, det skriver Svenska Dagbladet.

Orsaken är de höga halterna av luftföroreningar i tunneln. Det är framför allt de farliga inandningsbara partiklarna PM 10 som kommer upp i halter mellan 3 200 och 3 500 mikrogram per kubikmeter i snitt över året i rusningstid. Det är sju gånger högre än i Södra länken. Under de närmsta halvåret kommer Miljöförvaltningen i Stockholm att räkna på hälsokonsekvenserna jämfört med om det inte skulle finnas någon tunnel. Trafikverket har dessutom beslutat att den nya vägen ska beläggas med betong istället för asfalt - något som kan förbättra luftkvaliteten.