Information till brottsoffer ska bli tydligare

Polisens information till brottsoffer ska bli tydligare så att brottsoffer vågar anmäla och hjälpa till i brottsutredningar.

Det är Rikspolisstyrelsen som håller på att ta fram nytt informationsmaterial.

Riksrevisionen har i en rapport pekat på att polisen brister i informationen till brottsoffer om rätten till skadestånd och hur skadestånd kan utkrävas.

Det viktigt att brottsoffer vet sina rättigheter och hur en brottsutredning går till, menar myndigheten.