Höjd skatt i MP budget

Miljöpartiet vill behålla dagens prisnivå på SL-kortet och patientavgifterna, och detta ska finansieras genom en höjning skatten till 2006 års nivå. Det är lite av förslagen i partiets förslag till budget för landstinget nästa år.

Idag presenterade Miljöpartiet sin alternativa budget för Stockholms läns landsting.

Miljöpartet menar också att alliansens väntade överskott på 0,2 procent av landstingets totala budget är för lite. Med skattehöjningen hoppas miljöpartiet att överskottet ska bli runt 2 procent.