Stockholm

Brister vid tunnelbanerenovering

Arbetsmiljöverket har funnit en rad brister vid byggarbetsplatsen på tunnelbanelinjen mellan Hagsätra och Gullmarsplan. Renoveringen av tunnelbanan utförs på uppdrag av SL.

Arbetsmiljöverket anmärker bland annat på avsaknad av skyddsräcken på rullställningar, att gas och gastuber förvaras med bristfällig ventilation och att cementdamm sprids vid blandstationen.

Inspektionen gjordes den 27 april och före den 1 juni måste SL informera Arbetsmijlöverket vad som gjorts för att åtgärda bristerna.