Stockholm

Krävs på 1,3 miljoner kronor

Försäkringskassan kräver att en kvinna i Stockholm ska betala tillbaka drygt 1,3 miljoner kronor som hon fått i sjukersättning och bostadstillägg från år 2001 och framåt.

Kvinnan har under samma tid haft ett företag och utifrån antalet anställda och de löner som företaget betalat ut, bedömer Försäkringskassan att hon haft arbete som motsvarar en heltidstjänst, samtidigt som hon fått hel sjukersättning.