En halv miljon ska testas

1:49 min

I det mest omfattande forskningsprojektet hittills i Sverige, kallat Lifegene, ska forskarna nu försöka klarlägga hur vår livsstil och gener påverkar vilka sjukdomar vi kan drabbas av i framtiden.

Karolinska institutet och fem andra universitet deltar i projektet - en halv miljon frivilliga håller nu på att rekryteras.

– Det är med viss bävan, och en god portion nyfikenhet som jag låter mig bli försökskanin och undersökas utifrån och in, säger Stockholmsnytts reporter Ulf Bungerfelt som anmält sig att ingå som testperson i Lifegene.

Först en omfattande hälsoenkät, med frågor om allt från kost- och motionsvanor, frågor om alkohol och rökning, sen en grundlig hälsoundersökning där det mest speciella är en stor mängd olika blodprov.

- Två av rören skickas till kemlabb. där de analyseras och då kollar vi blodvärde, långtidssocker, kolesterol och lite annat. Resten skickas till Biobanken där vi fryser ner det, säger, Johansson, biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet.

Det materialet ska sedan kunna användas av vetenskapen framöver.

Nu har Karolinska institutet gått samman med fem andra svenska medicinska universitet kring projektet Lifegene.

Här ska man till exempel ta reda ur våra gener och DNA, tillsammans med hur vi lever och vad vi äter, påverkar vilka sjukdomar som drabbar oss om kanske tio eller tjugo år.

Än så länge i stor utsträckning okända samband, men som är väldigt viktiga att klarlägga, säger Jens Mattson, operativ chef för LifeGene.

– För att man ska kunna förstå de här komplexa sjukdomarna måste man involvera ett stort antal deltagare för att hitta  komplexa samband. Inte bara för att förstå sjukdomen utan för att förstå varför vissa personer är mer friska än andra.

– Nu har jag själv fyllt i en oerhört omfattande hälsodeklaration med massor av frågor. Vad händer med den nu?

– Nu ligger den i vår databas. Och så blir det upp till olika forskare och forskarlag att ansöka om att få använda det materialet, säger Jens Mattson, operativ chef för Lifegene.