Södertälje

Gymnasieskolor byggs om

En knapp månad försenade, men i veckan klubbade till sist Södertälje kommun ett anslag på 141 miljoner kronor till stadens tre nya gymnasier. Skolorna är en följd av den nya gymnasiereformen som regeringen inför i höst.

Det lite tid att besluta om hur mycket ombyggnationeran skulle få kosta, men efter att utbildningsnämnden strukit planerna på en mindre gymnastiksal och prutat på andra kostnader så blev slutnotan till och med något lägre än vad man begärt från början.

I den nya skolreformen som införs till hösten finns en tydligare uppdelning mellan yrkesinriktade- och förberedande utbildningar. 

Södertäljes nya gymnasieskolor har tydliga koncept. En riktar sig mot service och entreprenörskap, en annan har byggprofil och den tredje är ett förberedande gymnasium med profil mot internationalism och spetskunskaper som juridik, humaniora och naturvetenskap.

Nyordningen i Södertälje innebär att fyra gymnasier läggs ned för att återuppstå på andra platser. Skolorna som läggs ned är Colin Leclairgymnasiet, Ekenbergska gymnasiet, Naturvetargymnasiet och Teknikgymnasiet.

För de 141 miljoner kronor som kommunen lägger på gymnasieflytten får man nu två ombyggda skolor och en helt ny byggnad där de såkallade entreprenörutbildningarna, som frisörer och stylister ska hålla till.

Förhoppningen är att skolorna ska vara färdigrenoverade en bit in på höstterminen 2011. Det nya huset för entreprenörutbildningarna kommer stå klart hösten 2012.