Förbifart Stockholm på utställning

Trafikverket kommer under sommaren att ställa ut planen för Förbifart Stockholm. Under utställningstiden kommer det finnas möjligheter att komma med synpunkter på bygget.

Synpunkterna från allmänhet och kommuner kommer sedan att sammanställas innan planen fastställs.

Planen är en mer detajerad beskrivning av vägprojektet och kommer att ligga som grund för själva bygget.

Planen ska även kunna överklagas av de som är direkt berörda av projektet.